38 cM. Lavakeien Quenastkeien Ben Ahinkeien Voorts werd aan de Kromme Elleboog de oorspronkelijke naam van Korte Meerstraat teruggegeven en zijn de namen van Veenlaan en Heemraadslag veranderd respectievelijk in loussaintkade en Ueemraadstraat. Wat de naamsverandering van de Veenlaan betreft, zij hier nog vermeld, dat daartoe besloten werd ter vereering van de nagedachtenis van Nederland’s beroemde schrijfster. Mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint, die daar de laatste acht jaren van haar leven woonde. Voor de herstelling of verbetering van de be stratingen werden ook in het afgeloopen jaar geen nieuwe kei- of klinkersoorten beproefd. De gedurende de laatste jaren gebezigde soorten blijven steeds voldoen en rechtvaardigen, ook met het oog op de prijzen, het voort durend gebruik. Bij het einde van het vorig jaar expireerde het driejarig contract voor het onderhoud der bestratingen. Na eene openbare aanbesteding werd het werk, voor een gelijk tijdperk, aan den vroegeren aannemer H. Jongenburger te Waddinxveen, gegund voor den prijs van Voor het onderhouden en 0.19 per M-. verbeteren der bestratingen werden aangekocht: 260752 stuks Ourthekeien groot 20139 186000 279S6S 10000 180161 10022 19939 V n •n v v r> 12/ 1 I 12/ 21 10/ /12 10/ /12 10/ /IS 12/ /l-l 12/ 21 12 ■n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 45