tie -■= ="2 -• ,.h g 2 i g l IS Je o T! l J1H1 r-HUr 1 r I g I I I I ir pi-hHr hhih: 2 o a tel P3 KJ 3 5 o 8 2: co H I z -: i 25 g S- KJ s SO “s s >2; “I shi ^1 1 to I; 00 2J p T 00 oo cn 2 a S £e s g a -! 5 K a M (T. <t> re fcC ft- 2 Z s 75 pj inschrij- en andere kolom 5 en audere instel lingen vanwel dadigheid. 2J O 2 E Hetgeen het verder uit-L e gegevene voor grond-'; stoffen, werk ge r eed-i schappen en arfceids-H 5 loon meer bedraagt,IIM dan de waarde van de verv aard igdevoorwer-j| pen enalzoo alsonder-;| p. stand is te beschouwen 50 S g- K 5 «s- tel l p- Collecten, vingen p niet in begrepen giften bijdragen. gemeenten, provinciën. tel KJ - P3 ?C S H S 32 Sm a 2* S' <s* CS3 ft Erfstellingen, legaten en schenkingen in i| S” den zin van het Bur- I; gerlijk Wetboek. i,i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 485