LIJST DER FABRIEKEN ENZ. GEMEENTE ’S-GRAVENHAGE, voor zoover daarin stoomwerktuigen worden gevonden. Bijlage 38. IN DE a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 509