h •I a i I 1 1 11 II o g. ii 3N 38 3 z s. Aantal. Aantal. AARD N AM EN AARD NAMEN DER DER DER DER FABRIEKEN ENZ. FABRIKANTEN. FABRIKANTEN. FABRIEKEN ENZ. Rijks Mag. v. Geneesmiddelen 2 10 39 1 1 Gem. Gasfabriek. 6 ■1 20 1 Wateropvoer van het Kurhaus.1 i 1 8 2 1 6 Wasch- en bleeklnrichting. 1 1 8 ld. id. 1 I 8 Stoomgemaal van het Haagschei 1 1 4 Kleederbleekerijen. Bosch. id. Zusterpolder. 8 1 1 1 2 10 1 2 Wasch- en Badhuis. 3 2 Zwem- en badinrichting. 2 15 1 E. M. S. van Santen. 4» 1 Spekslagerij. 1 3’ 1 Mosterdfabriek K. Slot. 1 2i 2 Mineraalduinwater-ijsfabriek. 2 12 F. W. C. Waldeck. Briquettenfabriek Gemeenteapot h eek 1 3 Stoomgemaal waterverversch. 98 4 Spoor en Wijnoord 1 Machinefabriek. 7 1 W. de Waal. 1 Tapijtklopperij. 1 6 Gemeenteziekenh uis 2 1 Landsdrukkerij 1 10 Diaconiehuis. 1 2 Geschutgieterij. 3 24 1 1 1 1 1 1 1 I 1 Nettenfabriek. Netten en garentaanderij. ’s-Gravenliaagsche kunst- aardewerk fabriek 25 8 Verwarming gevangenis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 5 5 4 6 9 16 8 00 E 2 QQ CO Gem. rioleerhig a.d Hoefkade.j Schevening.i co 1 - 1 1 g> J. van Rode. i Mü. tot het vervaardigen van 1 netten enz. M. Parser en Co. I A. E. Maes en Zoon. A. W. Heijnen. J. de Ve?r. K. J. C. Roos. F. J. Geradts IJ. Smeele. ]J. C. Roos. P. J. Mooyman. j F. N. van Es en Zoon. W. C. A. de Jongh. I F. J. Leen en. enz. Cell.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 511