I 39. b. Buitenlandsch. g V. Nijverheid. Dit verslag gaat vergezeld van de gebruikelijke tabellarische opgaaf, aanwijzende de op 31 December 4886 in deze Gemeente aanwezige fabrieken, die met stoom werken, bet aantal stoom werktuigen, stoomketels en nominale paardenkracht. Bij vergelijking met de tabel gevoegd bij het vorige jaar verslag blijkt dat stoomwerktuigen werden opgericht of uitbreiding van stoomvermogen werd gegeven in de Netten- fabriek van M. Parser Co. te Scheveningen, in de Gemeente apotheek, in de Machinefabriek van Spoor en Wijnvoort, in de Tapijtklopperij van W. de Waal, in de Coöperatieve Broodbakkerij „de Volharding”. Van de lijst vielen af in het afgeloopen jaar de smederij van H. Hotz en de drukkerij van C. H. Susan Jr. Aangaande de hier ter stede gevestigde reederijen der firma’s Huygens en Hardenberg, C. Jut en Co., J. J. v. d. Berg zijn ons geen bijzonderheden bekend geworden. g IV. Scheepvaart. a. Binnenlandsch. Aan het einde van 1886 waren er in deze Gemeente 106 vaartuigen van 10 en meer tonnen inhoud met een gezamelijke tonnenmaat van 1725 ton. De beurtschepen, pak- en markt schuiten van en op 's Gravenhage varende meten te zamen 2340 scheepston en de stoombooten, varende tusschen deze en andere gemeenten en vice versa hebben een gezamelijken inhoud van 869 ton (zie verder hieromtrent g VII). Van de 106 vaartuigen bovenvermeld behooren er 23 te Scheveningen tehuis. Van de overige zijn 13 bewoonde liggers, 6 voor het fabriekswezen, 8 aan de koolmarkt (3 meer dan in 1885) en 1 voor houtskool. De overige behooren aan particuliere schippers tot aanvoer van brandstollen, aardappelen, fruit enz, of aan kramers die de jaarmarkten bezoeken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 522