52 13.49 1.74 s 5.80 913.— 4.85 999.— 3857.85 2842.— 2550. 1942.— 1789.— 0.62 0.97 Stokhohnerteer aan J. de Haas alhier, per vat1' Rivierzand aan J. H. de Swart en Zn. alhier, per Mvoor IJsselondersteen aan P. v. ’t Hof Stole te Koudekerke 700 voor Ijzerwaren aan A. M. van Embden alhier voor Portland-Cement P. Lagendijk te Utrecht, per vat voor Eng. aarden pothuizen de Lint en Co. te Delft 6ZZ per Str. M 9ZZ per Str. M. 8°. Het onderhoud der openbare pompen aan J. Claus alhier voor 9°. Gegoten ijzeren straatkolken en putranden aan de Ned. Stoomboot maatschappij te Rotterdam voor 10°. Het verlagen van eenige riolen te Scheveningen aan H. J. Weinberg alhier voor 11". Het gedeeltelijk verlengen van de Riouwstraat en het aanleggen der Batjanstraat aan J. C. de Graaff alhier voor 12°. Het leggen van rioolleidingen tot voortzetting der rioleering te Sche veningen aan P. Kraayeveld Dz. alhier voor 13°. Het verlengen der Rogge veenstraat aan J. de Bruyn alhier voor 14°. Het verharden van een ge deelte der Laan van Meerdervoort

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 59