71 V. 5 29 54 2e 3e 4e 5e M. 9 40 47 72 110 805 669 18 85 90 800 694 101 88 87 885 779 107 leiding in beweging wordt gebracht en voor zien is van een kooi, waarin verpleegden in kribben met hunne geleiders bij de komst in het Ziekenhuis naar de bovenverdiepingen of van daar naar de operatiekamer gemakkelijk en zonder eenig gevaar zijn te verplaatsen. Bij de mededeeling omtrent de verpleging der patiënten treedt de Geneesheer-Directeur in breedvoerige beschouwingen, wat betreft zijn denkbeeld om de betrekking van hoofdoppas seres te doen vervallen en die taak te doen ver vullen door een Geneeskundige; dienaangaande verwijzen wij naar bijlage 19 waarin ook wordt gewezen op de noodzakelijkheid om aan het ziekenhuis te verbinden een vasten inwonenden hulpmachinist. Van de 1858 in 1886 verpleegden waren: Totaal 14 69 101 182 1474 18 173 177 1685* 1473 208 in de 2e afdeeling, Op 1 Januari 1886 waren aanwezig op 31 December 1886 in 1886 opgenomen waarvan ontslagen en overleden Getal verpleegdagen te zamen 63247. in de le afdeeling, le klasse Onder dit getal zijn niet begrepen zij, die in het zieken huis dienen, ziek geworden en verpleegd zijn. Vrouw. Mann. Beide geslacht. V V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 78