74 4°. teruggang Idioten-gesticht. Intern. 29 31 10 8 17 11 1 7 9 9 3 3 54 38 7 23 Op 1 Januari 1886 waren aanwezig. 37 op 31 December 1886 27 in 1886 opgenomen6 waarvan ontslagen16 en overleden Extern. Op 1 Januari 1886 waren aanwezig. 20 op 31 December 1886 .22 in 1886 opgenomen7 ■waarvan ontslagen5 en overleden Het getal internen wijst een teruggang aan van 16 verpleegden. Om niet meer gerekend te worden onder de wet op de Krankzinnigen moest de 1 loofddirectie een 20tal verpleegden, Den 1™ Juni machtigde de Raad ons tot het aangaan van eene overeenkomst met Regenten over de Godshuizen en den algemeenen arme te ’s Hertogenbosch, krachtens welke in het onder hun beheer staande nieuwe gesticht „Voorburg’’ te Vught steeds plaats beschikbaar zal zijn voor de arme Krankzinnigen dezer Gemeente. Die machtiging werd door ons gevraagd, omdat het geval zich meermalen voordeed dat in het* Krankzinnigengesticht alhier geen ge noegzame ruimte aanwezig was tot verpleging van arme Krankzinnigen voor rekening dezer Gemeente. Beide Vrouw, gesl. Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 81