79 over het vaccinatiebureel 3139 door de 472 1389 1175 99 4 Genees- en 512 1582 1410 144 9 3657 3 6 6 12 12 terwijl heelkundigen 51 vaccinatiën werden verricht. Te Scheveningen bedroeg dat aantal 439. Aan het vaccinatiebureel werden 175 revac- cinatiën verricht. VII. Toezicht op de prostitutie. 1°. Volgens opgave der politie waren op 31 December aanwezig: 3 bordeeleu en rendez-vous huizen en 44 publieke vrouwen. 3°. De kosten van geneesmiddelen voor be. hoeftigen te Scheveningen beliepen 1 188.65s VI. Koepokinenting Het aantal verrichte koepokinentingen 1S86 bedroeg: bij personen beneden het jaar van 1 —3 jareu boven 3 6 6 12 boven 12 alhier gevestigde Totaal Dit aantal was gedurende de jaren 1883 3804 1884 3569 1885 3701 Van de hierboven genoemde 3657 koepokin entingen werden aan verricht, en wel bij personen beneden het jaar van 13 jareu y> n r> r> y> y> n •n n y> T) y> n r> n v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 86