S3 kend van onbezoldigd Inspecteur, 3e klasse. De Inspecteur W. van Hamel overleed den 12en December. Voorts zijn aangesteld 11 agenten der 3e klasse en 1 rechercheur en 45 agenten der 4e klasse; bevorderd 1 agent der le klasse tot hoofd agent, 2e klasse, 4 agenten der 2e tot de le klasse, 6 der 3° klasse tot de 2e klasse, 1 boschwachter en 12 agenten, 4e klasse, tot de 3e klasse en 2 der 4e klasse tot boschwachter Aan een agent der le klasse werd de titu laire rang toegekend van hoofdagent, 2e klasse. Een hoofdagent der le klasse werd aange wezen om in het bijzonder als rechercheur dienst te doen, terwijl een hoofdagent, le klasse, met den recherche dienst belast, in den gewonen dienst werd teruggebracht. gedegradeerd 1 agent der le tot de 2e klasse, 3 der 2e tot de 3e klasse, en 1 der 3e tot de 4e klasse; ontslagen op verzoek 1 hoofdagent der 2e klasse, 2 agenten der le klasse, 3 der 3e klasse, 1 boschwachter en 15 agenten der 4e klasse; van dezen werden 1 hoofdagent, 2e klasse, 1 agent, le klasse en 2 agenten der 4e klasse in het genot van pensioen gesteld ontslagen ivegens wangedrag 2 agenten der 3e klasse en 17 der 4e klasse 1 agent der 3e klasse en 5 agenten der 4e klasse bedankten voor hunne betrekking overleden 3 agenten der 4e klasse. Aan belooningen werd aan het personeel toe gekend f 800. Uit de remuneratiekas werd aan eiken agent 1e, 2e en 3e klasse en aan eiken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 90