137 Hoofdgewassen. Weiland. 498.50 Hooiland. 349.30 Rogge. 1.30 Aardappelen. 22.40 Oppervlakte in H.A. 1795 10 299 43 46 3335 93 8 824 55 232 526 het pluimvee be- Het aantal der veulenmerriën, veulens, hitten en werk paarden bedroeg dat der ezels en muilezels springstieren melkkoeien en melkvaarsen kalveren en pinken schapen varkens ruwe begrooting van Volgens eene draagt het aantal hoenders kalkoenen. eenden. ganzen, zwanen Veestapel. De gezondheidstoestand van den veestapel was over het algemeen gunstig; de aanfok was ook dit jaar ge ring; van rasverbetering wordt weinig werk gemaakt de handel in runderen was levendig, in ander vee werd weinig handel gedrevende prijzen van het vee waren niet hoog. De telling van het vee gaf de volgende uitkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 143