rasfabrie] sedert hare overname 1 J f door de Gren leente •Éls-f 1 an. NEVEN- G A S GAS VER LIES Jaar. Aanteekeningen. Cokes bruto. Diversen. Te zamen 17. 18. 19. 20. 21. 26. 24. 28. 22. 23. 25. 29. 30. 7, 3 en 6,66 et. 26.7 1493 108.166,29 f 23.022,14 2912 1875 6.66 en 5,39 12e:i 10 16.— 3788 1662 1876 I 8.89 10 5.39 7.28 11.2 81.746 4157 1731 1877 I 9.— 5,39 10 7,31 10,39 84.238 4465 1848 1878 9,45 10 5,39 105.095,98= 7,46 10,2 4721 20.130,95= 1899 88.312 1879 4.75 9,82 9 144.472,45 10.35 7,965 23.696,86 5117 1955 91.501 1880 s 132.950,42s 9,89 9 9 10,87 9,11 2004 33.455,64= 5574 91.764 1881 9 10,4 9 9,45 8.14 2136 47.385,17 100.290 5953 1882 10,6 9 9 8,50 2274 9,79 46.509,59’ 6306 105.821 1883 10.95 9 147.198,42 9 9,07 8.— 48.544,81 2329 109.126 6708 1884 11,11 8 10.— 10,7 166 429,33 67.130,76 2452 8 115.720 7219 1885 8 11.17 8 9,2 162 538,55 9.9 45.296,57= 118.420 7624 2511 1886 11.26 10,14 9,8 53.521,38= 2632 187.647,43 8153 125.098 2,399 ct. 1,938 ct. 1887 11,43 9,9 9,43 157.082,88 73.346,19= 7 126.000 8756 2737 2,505 2,516 6,481 1888 11.4 6 6 8,30 9.— 198.130,63 2807 93.306.38 128.538 9379 3,108 0,854 1,958 1889 5,920 11,61 0,893 1.950 7 en 8 8,6 7,94 264.619,73 93.131,89 2916 130.838 9782 3,629 6.472 1890 7,5 9.41 10,04 275.044.55 100.499,31 139.349 10208 3012 3.226 1,009 i 2,085 6.320 1891 11,87 Prijs per M3. voor publieke verlichting. Lengte der Cana- lisatie in Meters op 21.447,43= 21.309,13 KOSTEN D E P R IJ S V A N HET GAS per M3. 18.13 en 12 ct. per Met. Canali- I satie in M3. 1(31 Dec.) in op de Produc tie. Prijs per M3. voor particu liere ver lichting. OPBRENGST dek PRODUCTEN volgens de Exploitatierekening. 3 m<' 7 9 md 8 7.5 Aantal gasver bruikers OP 31 Dec. 31 Dec. 107.665,15 91.399,92 aan uit- keeringen! aan de j Gemeente.! g 27. aan renten en aflos singen. 97.966,20= in M3. i Per in woner I voor pu- blieke verlich- I ting. S i 2 9,44 143.432,83= 120.753,86 1,779 ct. 5,916 ct. 1,642 I 5,976 1,460 i 19.919.47 5» 5! 7! f) T> r n I i co Ct

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 244