1 I f 1 74 Rang of acte en verdere toe latingen. z rt SOORT HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEK ELINGEN. Red rag Straat of gracht. EX van NAMEN NAMEN NAMEN RENAMING waarde school het school- EX EX gevestigd is. EX DEK geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. SCHOOL. Bachofner. (Sophie) gchofner. (Cato) bsveld. (Davina) loos. (Jeannette) tkeu. (Martine) j voor meisjes. jcobson. (Henriette) r Broekert. (Louise Frederika) röske. (Marie) pforét. (Victor) leekrode. (Louis) pst. (Johannes Antonie) evvsnap. (Anna) hoofdonds. (1857) Fr. Hoogd. Eng. Per jaar: le kl.' f 100. 2e kl. f 120. 3e kl. f 150. Betaling per kwartaal. -X Laan van Meer- Dagschool dervoort. 6e Schoolwijk. S Rang of acte en verdere toe latingen. en Assendelft. (Cornélie) hulpond. (1857) Fr. handw. v. nut en smaak. onds. (1878) Fr. Engelsch. hulponds. (1857) gymn. onds. (1878) Fr. Eng. Duitsch. onds. (1878) Fr. Engelsch. onds. (1878) onds. (1878) Fransch. Hoogd. voor M.O. Fr. voor M. O. phil. nat. doctor. Teek, voor M. O. Eng. voor M. O. ONDERWIJZERS, oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. <1 s en t.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 399