23 J. M. de Bosch Kemper. en ‘s-Gravenhage, December 1891. De Rector, (get.) Rutgers. J. W. Hofstede, G. M. Rutten. M. H. VAN OoSTERZEE, E. Polis, G. Gouda Quint, en W. F. Stutterheim voor de faculteit der genees- of der wis- en natuurkunde aan Voor eensluidend afschrift, 0. H. Beelaerts van Blokland, Secretaris van Curatoren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 470