24 Prijs: W. Roelofs. Accessit: K. L. van der Leeuw. Tweede studiejaar. Prijs: M. J. Duechsler. Tweede studiejaar. Prijs: Freule E. Wickers. Accessit: Mej. E. Lieftinck. Eervolle vermelding: Mej. N. E. van Euken. Derde studiejaar. Prijs: Mej. J. E. Meeter, Zilveren Acad. Medaille. Accessit: Mej. J. Thomas. Eervolle vermelding: Mej. C (Mannelijke leerlingen) voorbereidende cursus. Eervolle vermelding: M. W. Haring. Eerste stud ie ja ai PrijsP. de Eervolle vermelding: D. R. C. Born. Cursus voor Middelbaar Onderwijs. Pleisterklasse. (Vrouwelijke leerlingen. voorbereidende cursus. Prijs: Mej. B. van den Ende. Accessit: Mej. M. A. Lippits. Eerste studiejaar. PrijsMej. P. G. A. Boon. Accessit: Mej. L. F. Fock. Eervolle vermelding: Mej. C. F. Eervolle vermelding: H. J. N. Klein-Bentink. Werktuigkundig Teekenen. Prijs: B. F. van Malsen. AccessitJ. H. Devers. AccessitA. Woest. Eervolle vermelding: J. F. van Bommel. Eervolle vermelding: C. J. Groenewegen. Eervolle vermelding: J. F. Snoeck. Dagcursus voor Bouwkunde. Blois, Kleine Bronzen Rijksmedaille. DE GkAAG. VAN TkIC'HT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 481