24 Proportie en Anatomie. Prijs: Mej. B. van PrijsW. Roelofs. Accessit: Mej. C. F. r>E Graag. Tweede studiejaar. Prijs: M. J. Drechsler. Accessit: J. W. Broekhuiisen. Eervolle vermelding: Mej. N. E. van Eijken. Eervolle vermelding: H. P. M. Kosters. Derde studiejaar. Prijs: I Kramm. Zilveren Academie Medaille. Accessit: A. H. S. Wirtz. Eerste studiejaar. Accessit: Mej. H. F. Sterk. Eervolle vermelding: Mej. F. de Graag. Tweede studiejaar. Eervolle vermelding: Mej. L. Bachiene. Eervolle vermelding: J. D. Ros. Eervolle vermelding: A W. F. Nepveü. Eervolle vermelding: J. W. Broekhuiisen. Derde studiejaar. Prijs: .1, H. P. Wortman, Groote Zilv. Rijksmedaille, als buitengewone onderscheiding. Accessit: Mej. E. Hardenberg. Eervolle vermelding: A. Hoogervorst en voorts de geheele klasse. Ornament. - Wandplaat-teekenen. Prijs: J. D. Ros. Accessit: Mej. W. Wessels. Eervolle vermelding: Mej. G. Bonting. Accessit: J. W. Broekhuiisen. Eervolle vermelding van het werk der geheele klasse. Derde studiejaar. Prijs: J. H. P. Wortman, Zilveren Academie Medaille. Accessit A. H. S. Wirtz. Stilleven teekenen. (Mannelijke en vrouwelijke leerlingen.) VOORBEREIDENDE CURSI’S. DEN ENDE. Eerste studiejaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 482