HOOFDSTUK I. 2.768 5.020 75.090 90.470 165.560 a. Landmacht b. Zeemacht 157 tot de Land- en Zeemacht, uit: 1484 3.124 8.305 87.702 1641 160.531 vermeerdering en vermindering Bevolking op 31 December 1891 Die van de 8ste wijk alléén bedroeg op dat tijdstip Werkelijke bevolking op 31 December 1890. 72.829 Vermeerdering gedurende het jaar door: sterfte 1.546 1.578 vertrek 4.052 4.253 geheele ver mindering 5.598 5.831 11.429 Verschil tusschen de geheele de geheele 2.261 p 8.842 9.552 18.394 Op 31 December bestond het getal personen, behoorende Bevolking. LOOP DEP BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Mannen. Vrouwen. Vrouwen. Mannen. Vrouwen. Beide geslachten. Beide geslachten. Beide geslachten. 5.477 Mannen, geboorte 2.741 2.736 vestiging 5.118 5.863 10.981 geheele ver meerdering?.859 8.599 16.458 Vermindering gedurende het jaar door:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 7