9 van Samenstelling der Commission Vaste commissie tot het herzien en ontwerpen der verordeningen bel reilende de huishouding der Gemeente: Jhr. Mr. O. .1 Repelaer van Molenaarsgraaf. Voor zitter. Mr. D. Polak Daniels, Mr. B. 11. M. Hanlo, Mr. C. P. I). Pape. Mr. L. P. M. H. Baron Michiels van Verduunen. Commissie tot het herzien en ontwerpen der veror deningen. tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester, Voorzitter. Mr. B. H. M. Hanlo. Mr. M. W. Baron nu Tour van Bellinchave, Mr. C. P. D. Pape, Jhr. Mr. E. N. de Brauw. Mr. J. G. S. Bevers, Mr. .1. A. II. Baron van Zuijlen van Nijevelt. Commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen: Mr. .1. H. C. Lisman. Voorzitter. F. H. van Malsen, J. J. C. de Wijs, A. G. Bodaan. Mr. J. A. II. Baron van Zuijlen van Nijevelt. Commissie van bijstand in het beheer der Gemeen- tegasfabriekMr. .1. II. C. Lisman. Voorzitter, Mr. J. P. Vaillant. G. Il, A. N. Rietstap, F. II. van Malsen. P. C. Evers. Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeen teziekenhuis: Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaars graaf. Voorzitter. Jhr. P. O. H. Gevaerts van Simons- iiaven. Mr. B. II. M. Hanlo. A. J. C. Baron van Pallandt, Mr. J. A. II. Baron van Zuijlen van Nijevelt. Commissie van bijstand in het beheer der Gemeen- tefinanci├źn: Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaars graaf. Voorzitter. Mr. J. P. Vaillant. Mr. D. Polak Daniels. Mr B. II. M. Hanlo, P. C. Evers. Jhr. Mr. E. N. de Brauw. Mr. J. B. van Berckel. Commissie van bijstand in het beheer van het Ge meenteonderwijs: Dr. J. Th. Mouton. Voorzitter, Jhr. P. O. II. Gevaerts van Simonshaven. Mr. B. H. M. Hanlo, Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave, J. W. F. Ridder Huijssen van Kattendijke. Jhr. Mr. E. N. de Brauw, Mr. J. G. S. Bevers. Commissie voor het Burgerlijk Armbestuur: Mr. F. A. P. Baron Wittert van Hoogland. Voorzitter. Mr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 15