173 De Burgemeester. ROEST. De Secretaris, E. EVERS. In December werd een aan vang gemaakt met den aanleg van twee electrisclie geleidingen ten behoeve der Gemeentegasfabriek, waarvan ééne moet loepen van de fabriek naar het hulpkantoor te Scheveningen en ééne van de fabriek naar liet hulpkantoor in de Kazernestraat. Het aantal verbindingen van de Gemeenteposten be droeg 38669, gevende bij een gemiddeld aantal van 36 posten. 1074- per post. O]) 31 December bedroeg het aantal abonnenten 328. Aan het Centraal-bureau werden 192,078 verbindingen gevraagd. Verdere bijzonderheden treft men aan in bijlage 22. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders, den 28sten April 1893.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 179