I I 93 4. I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Sti-aat of' gracht EN van N A M E N N A M E N BENAMING NAMEN het school- DEIl EN EN EN gevestigd is. geld. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. [de Groot. (Lutske) Buitenhof 48. I (2de Schoolwijk.f! hoofdond. (1871 handteekenrs hoofdond. (D5' Fransch. dhard. (.lacoba Albertina) onds. (1878) vrije en ordeoef. f 150 per jaar. s Z 75 ONDERWIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. c Dagschool voor jongens. Rang of akte en verdere toe latingen. ah. oq en i handen arbeid (Slojd.i van der Meiden. (Pieter Tjibbes) van Geinert. (Arnoldus Jacobus) Rang of akte en veidere toe latingen. waar de school R IH

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 448