49 In de Raadsvergadering Zeestraat Da-Costastraat Mauritskade Hobbemastraat Trompstraat Hekkelaan Nassauplein Javastraat Prinsevinkenpark Bazarlaan Riouwstraat 11 oe k Vij ve i berg-Plein Transport 729.19 M. 87.00 M. 423.00 45.00 22.00 125 00 21.00 24.00 210.70 134.90 229.00 16.40 42.55 247.25 149 65 165.39 170 47 7.95 16.50 50.88 666.08 6.32 35.65 50.14 te zamen 2338.02 M. Nieuwe trottoirs zonder hardsteenen banden zijn ge legd in de volgende straten Laan van Meerdervoort van-Swietenstraat Weimarstraat Gas laan de Gheynstraat Delistraat Laan Copes van Cattenburch Jacob-Catsstraat Jacob-van-Campenplein Cuypstraat van-Ravesteynstraat Te zamen 1338.00 M. Trottoirbanden werden herlegd over eene lengte van 2436.36 M. Het asphaltplaveisel van trottoirs werd over eene oppervlakte van 570.64 M2 hersteld. In de Raadsvergadering van 8 Juli werd het voorstel aangenomen van Burgemeester en Wethouders tot het verbreeden en doortrekken van de Elandstraat en tot het maken van een’ toegangsweg, verbindende het einde der door te trekken Elandstraat met de Veenkade een en ander in verband met een voorstel tot demping van slooten daar ter plaatse (vergelijk sub 3°. Slooten.) In de Raadsvergadering van 27 September werd het 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 55