34 2 2 1 n -n •n jRechtstreeksch r> y> Binnen verkeer. 2738 3056 "9426 aan Bestelgoed I.llgoed Stukgoed Wagenladingsgoed Totaal. Aangaande het verkeer 4309 5738 11628 J88169 ÏÖ9844 1510 2122 37 351 1456 66 86 39 61 39 33 42 69 14 8 48 39 61 22 20 11 8 9 8 8 8 Bodegraven-Zwammerdam-’s-Gravenh. 1 metende 23 ton. Nieuwediep-den Helder Zaandam-’s-Gravenhage Culenborg Zwolle Oosterhout Utrecht-Delft Bergen op Zoom Middelburg Pijnacker Zoetermeer Breda Apeldoorn Deventer 's-Gravesande Monster Honsholredijk Poeldijk Wateringen Loosduinen Naaldwijk Quintsheul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Samen 69 metende 200" ton tegen 78 metende te zamen 2502 ton in 1891. b. te lande. Het goederenvervoer aan het station der Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij over 1892 was als volgt: Verkeer' Totaal. Ver- I Aan- Ver- I Aan- Vei'- Aan- I trek. Ikomst. trek, |konist.| In tonnen. 2668 I 94 I 2674 591 5089 2345 8908 I 7536 68669 19339 110566 (70513 het station der Staatsspoor hier ter stede konden geene cijfers worden verstrekt, daar het jaarverslag der Exploitatiemaatschappij van Staats spoorwegen nog niet was verschenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 598