I l ihe fg ïl 61 I s S cl 3-- s HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag EN van N A M E N N A M E N N A M E N BENAMING I het school- EN EN DER EN SCHOOL. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hartman. (Louise Maria) Rang of akte en verdere toe latingen. voor meisjes. Mariaschool. Prins Hendrikstr. Dagschool (6de Schoolwijk.)’ a—l;. /en t. Straat of gracht Cl o oc gevestigd is. “kvoort. (Evarina) assen. (Catharina Hen- riea Machtilda) ‘ad. (Mary) Lsteafd. 1 f30 per jaar. 2de afd. f 0.25 per week. hulponds. (1857) 1 Fransch. onds.(1878) schrijven. hoofdond. (1857) ond. (1878) Fransch. handwerken handwerken, en schrijven. Engelsch. waar de school Rang of akte en verdere toe latingen. ONDERM IJZERS door wie de hoofden der scholen worden j bijgestaan. :==c Ouwens (Cornelia Catha- hoofdond. (18781 ouvvens. (vol vrije en ordeoef rina Maria) ijer. (Anna Hendnka) ■enhaus. (Margaietha Maria Johanna) ■n der Grinten. (Joanna ■Catharina) Jiija. (Mathilda Elisabeth)!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 381