22 Bijlage III. Randwijck, en en 5 Juli 1893, het Dagblad Uit de tweede afdeeling van Bylandt, UITSLAG der overgangsexamens op 3, 4 overgenomen uit het officieel gedeelte van van Zuidholland en s-Gravenhage van 6 Juli 1893. R. F. W. J. Dijckmeester (getuigschr. voor Nederlandsch en Aardrijks kunde), R. M. 0. d’Engelbronner, A. E. van Humalda van Eysinga (getuigschr. voor Neder landsch), G. J. Heering (prijs), J. A. W. Jungmann (prijs), J E. Prager, Curatoren van het Gymnasium hebben, ten gevolge van de op 3, 4 en 5 Juli gehouden overgangsexamens, de volgende leerlingen bevorderd en aan diegenen onder hen, die zich door groote en aanhoudende vlijt onderscheiden hadden, de achter hun namen vermelde eereblijken toegekend. Van de eerste klasse tot de tweede: Uit de eerste afdeeling: J. J. Bergsma (getuigschr. voor Latijn), A. J. D. de Bock, J. C. L. Cambier (getuigschr. voor Algem. Geschiedenis), M. Franzie (getuigschr. voor Vaderl. Geschiedenis), E. A. A. Gobée, C. K. F. C. Harte, G. J. Huet (prijs), I. W. E. Opstelten, J. G. Plette, M. E. Polano (prijs), W. van A. J. Visser J. A. de Wilde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 462