41 2o. Schoolgebouwen. het gebouw der hulpschool, ningen met een’ overbouwden toegang aan de Gasthuis laan. aan G. J. Bran tenaar alhier, voor f 1071 aan de Gemeente te betalen 4o. het afbreken van een perceel aan den Zuidwal en het maken van een’ toegang naar een daaraan gren zend levertraanmagazijn ten behoeve van de uitbreiding van het Ziekenhuis, aan J. H. Paardekooper alhier, voor f 1970.70; 5o. het uitbreiden van het Gemeenteziekenhuis aan den Zuidwal, aan K. Bleeker te Amsterdam, voor f227.800; 6o. het verplaatsen van drie barakken staande op het terrein van het Gemeenteziekenhuis, één perceel voor f 170 aan A. Nater alhier, één perceel voor f 1275 aan Th. Petrie alhier. In gebruik werden genomen de kostelooze school aan het Rijswijksche plein; de verbouwde school aan den Zwarteweg de hulpschool aan de Gaslaan; het tot hulpschool ingerichte huis aan de van-Mer- lenstraat de kostelooze school aan de Bleekerslaan het bijgebouwde teekenlokaal in de Academie van Beeldende Kunsten. Bij openbare aanbesteding werd gegund lo. het bouwen eener openbare burgerschool met gymnastieklokaal en onderwijzerswoning op een terrein gelegen aan de van-Merlenstraat, aan A. de Haan te Rotterdam voor f 49.860. 2o. het verplaatsen van het gebouw der hulpschool, van een terrein aan het Zieken naar een Gemeente- terrein aan de Gaslaan, aan F. Roest alhier voor f 3.500 3o het bouwen van een muur en bergplaatsen ten behoeve van de vergrooting der school aan den Zuidwal, aan J. II. Paardekooper alhier voor f 2129.30; 4o. het verbouwen van de school aan den Zuidwal, aan J. van den Elshout te Scheveningen voor f19.300; 5o. het afbreken van eenige perceelen en het ver bouwen van de school aan het Kortenboseb, aan J. H. de Swart en Zoon alhier voor f 3.848

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 47