II - 2500 - 1300 f 1000 5de A f d e e 1 i n g. Hoofdcommies, A. Th. van de Watering Adjunct-commies, W. L. Gerth C. F. Schor f 2900 - 1700 - 1800 800 800 700 700 650 650 f 2800 2300 1100 900 800 300 300 300 300 300 Conciërge en kamerbewaarder, W. F. BodenP. Leunis F. A. Nullen - 300 - 300 Schrij ver 6de A f d e e 1 i n g. Hoofdcommies, J. M. Stobberingh Commies, P. de Blaauw 1ste Klerk, C. P. W. Pickhardt. J. H. V. d. Borght L P. van der Heijden F. H. Crans J. van Lier M. C. Buckmann H. A. Ritter H. 0. Vermaat Adjunct-commies, toegevoegd aan den Secre taris, Mr. J. W. Smidt Het personeel der Gemeentebedienden onderging dit jaar verandering door het verkenen, op verzoek, van eervol ontslag aan den bode H. J. A. van Buuren en door de benoeming tot bode van Ph. Kok. Het bestond alzoo op 1 Januari 1895 uit: 2de Klerk M. W. C. Korrel Schrijver G. W. Jongejan A. G. Jochems aan deze afdeeling toegevoegd de Hoofdcommies W. Dietz Jaarwedde. WOLFFENSPERGER benevens vrije woning, vuur en licht. P. G. CORNEAY H. DE BlE L. E. 't Hart J. Regenboog Jaarwedde. f 500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1894 | | pagina 17