I s I i I C3 I 33 3(2)1 B f 700j s HOOFDEN’ DEK SCHOLEN. K WEEK KLINGEN. Bedrag SOORT Straat of gracht! EN van N A M E N N A M E N NAMEN BENAMING het school- Inkomsted EN EN DER EN geld. gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN VOORNAMEN. 1' 1300 4300 1 1 1200 iliannes) ■1 ICO I 700 2 3 3 800 3 Tf’ ir hnnihverkeu 120 1 k. (Adriana van) 75. 2 id. 45 id. 451 3 id. 45 3 500 peis. (Willem) 560 Rang of akte en verdere toe latingen. Van Rijsinge. (Karei Eduard) Apels. (Augustinus Blartinus) feldervaart. (Bas- Biaan Dirk) Buidel. (Rachel) inkman (Abraham lartinus Frederik) rné. (Johannes i’ii-ti'r) teekenen. v. L. en M. O. gymn. v. L. en M. O. handw. v. nut en sm. id. 3 3 al. o. p. q en s. hoofdondi (18781 Fransch. I _X id. id. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 7de 45 45 7 700i Dagschool i voor jongens en meisjes. f 2250 Vrije won in hulponds. (1857) Fr., onds. (1878) Fransch. ond. (1889) fr. vr. en orde oef. z l’lv. Berekenkamp.iBen waal’ de school ■dit. (Johanna ■an) Rd (Maria Louise an) erg. (Jacoba) oenemeijer. ïohanna) akebeen. (Anna) Berekenkamp.(Hen-l f 80 drikus Franpois) Bijleveld. v. Joh0), j Wetering, v. d. (Corrij) Krombet.fAlbertine). Bekker. (Lieze) Der iaar: f 24. 80 Voor het 2de 50 kind uit het I zelfde gezin 30l f 4. voor elk volgend kind 1' 8 minder. Betaling bij het kwartaal. ■oor het teekenen ■ndt. (Johannes Bbraham) Vletter. (Anne llarie) wvald. (Robert I ilenri) Falckstraat. (3de Sehoolwijk.) Jaarlijkse he I cursus. ■ndel. (Rachel) ONDER WIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Getalsterkte der klassen op 15 December 1894. 41 leerlingen. 40 45 42 44 40 a 24 b 23 Totaal 299 leerlingen. hoofdond. (1878) I Engelsch. I Fr., wisk. I hoofdond. i (1857) wisk.. Fr. gymn. teek. eijman. (Martinus hoofdond. I (1878) Fr. wisk.,duitsch.| hoofdond. Fransch. (1878) ond. (1878) Rang I of akte en verdere toe latingen. ■>or de gymnastiek:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1894 | | pagina 374