1 «I 11! ïs I I 61 I 5 4 5 .- KWEEK ELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag SOORT Straat of gracht EN' van N A M F. N N A M E N NAMEN BEN AM ING het sehool- EN EX ES DER geld. gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. id. id. Duitsch. ang of akte en verdere toe latingen. Lippers. (Catharina Hen- Irika Anna Maria) U's. wens. (Cornelia utharina Maria) den Burg. (Maria Margaretha Clincentia) hoofdonds. (I8ói r. en o. oef. d. gy« handw. en schrijven, handwerken, handwerken, (ond. 1878) s 5 ONDERWIJZERS door wie dë hoofden der scholen worden bijgestaan, Rang of akte en verdere toe latingen. ai. k. o. en t 3 3 m i Wilhelmina Marie) Hlioeven. (Elisabeth ornelia) I Wolf. (Catharina Maria)' kks. (Adriana) pnenbrink. Johanna) Bad. (Mary) n llilst. (Anna Maria) rtman. (Maria Anna Brnelia) |d\vig. (Maria) (Elisabeth Johanna)) vrije, en orde oef. hoofdonds. (1878) Fransch. vrije en ordeoef. ond. (1878) irije en ordeoef. Oink. (Maria Sophia) vrije en ordeoef. Per jaarI 1ste afd. f 30.' f40, f50, f60 en f 70. Betaling, per I kwartaal. 2de afd. f0.50 per week. 3de afd. f0.25 per week. I Pei 'icn. (Christiaan Blltoilius) v M Heijden.(Petr“Engeline) L c„..u:_v I waar de school n Meel. (Johanna) uenendijk. (Elisabeth) lassen. (IlendrikaMarga- ptha) Groot. (Maria Alida una) i der Velde. (Henriette lorentine) linen. (Marie Gertrudis) Brouwersgracht. Dagschool voor (4de School wijk.) meisjes der R. Kath. Vereeni. ging van den H. Aloysius Berckel. (Josephina onds. (1878) Fr.. vrije en orde oef. hu! ponds. (1857) Fransch. onds. (1878) j hulponds. (1857) onds. (1878) vrije en orde oef. onds. (1878) Fransch. I vrije en orde oef. Eng., schrijven, handw. v. nut en sm. en Schrijven, id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1894 | | pagina 404