30 beleen ingeil •223651 115158 92266 89327 74317 5den 6-1'" 1' op den dag hunner beleening -j»ten dag daarna ■5 9 2<ien y, 1 303.128.— - 359.343.— Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 1894. 17729 14169 16787 18486 16764 17246 19599 15363 14744 18436 14814 14833 198970 115158 84067 1892. 16757 17454 20592 17166 18913 20557 19190 19145 18143 20484 17411 17339 1893. 18601 15033 16901 18313 18718 18323 20927 16839 16200 18399 15771 15431 1893. 2524 7379 10047 11634 19903 63888 1912 2567 1894. 279 441 813 721 1249 57757> 2294 10765 1894. 2926 8170 9102 11390 19534 58837 2007 3192 f 662.471.— Bankpanden 5550 ad Over de drie laatste jaren waren de deeld, als volgt. per maand ver- GELOSTE PANDEN mede verminderde. Er werden aigelost Binnen 8 dagen (Weekpanden) Na langer verblijf (Bankpanden) Te zamen 199225 of aan Weekpanden 4696 ad f 4009.en aan 119435.minder dan in 1893. Van de Het natuurlijk gevolg van het aantal 127380 terwijl uit de Maandagsche beleeningen 1892. 347 517 827 762 1059 63935 1488 88,en dag “A* Hoofdbank overgebr. 23331 3«<o“ Zpkn 5l,cn 209459 den teruggang der beleeningen was dat op den dag hunner beleening 1sïen dag daarna ‘gden 3<len WEEKPANDEN op verschillende dagen der week beleend, werden afgelost 1892. - 2709 7639 11525 13258 21783 66117 2042 2307 119854 werden afgelost in: 1893. 287 494 806 860 958 62494 1745 21683

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1894 | | pagina 539