I do 1 i I 1 3 i -1 i 101 7 I a - I 58005 50451 92573 51802 36298 35687 30755 36507 39559 Bovendien werd herhaaldelijk vleesch geweigerd dat niet of niet voldoende gestempeld waszooals dit voor den invoer van versch vleesch is voorgeschreven. Bij het onderzoek van 248 noodslachtingen werden afgekeurd 14 Runderen. 5 Kalveren. 5 Varkens. Aan de keurplaats aan het Zieken werd eenige uit breiding gegeven door den aanbouw van een kalverhok in den tuin van het belendende gemeentegebouw aan het Huygenspark en in verband hiermede werd de bergplaats voor afgekeurd vleesch verplaatst. Ook door het wegbreken van de in onbruikzijnde waag ontstond meer ruimte op het terrein voor de keuring van het vee. De bovenwoning van het posthuis aan de Regen- tesselaan werd wederom in huur gegeven aan den keurmeester Ph. de Bruijn. In den toestand van de begraafplaats voor het afge- vee en vleesch kwam geene verandering. De volgende staat geeft een overzicht van het ge keurde vee en vleesch. Maand. 1 1 1 1330132 591586 21078 12790 4 17722 2012 12 23 96 53654 54602 Januari Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October November December 28 27 23 15 26 21 21 20 19 37 40 23 1222 1205 1402 1217 1440 1196 1253 1413 1487 1297 1481 1316 877 845 1044 1011 1246 I 1078 1155 1454 1251 978 993 858 d 52 11 43 49 47 36 30 34 34 50 66 53 i i 1653 1484 1644 1578 1982 1776 1822 1997 i 1778 1670 I 1861 I 1833 i 94500 88007 100352 1 j 93041 j 101669 i 105171 125959 139776 134391 116333 51693 l 116598 114335 228 139 200 189 178 161 268 373 333 231 208 199 2707 360 K.G. Vleesch. CD o Totaal 15929 waarvan afgekeurd I 39 I 11 i en 150 ongeboren vruchten. 535 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 102