403 8 68 58 154 38 12 400 600 850 750 700 650 650 625 600 550 520 2e 3e 4e 4e 4e 3e (rechercheur) 1 Hoofdagent le klasse, 2 Agenten le klasse, 1 Agent 2e klasse en 2 Agenten 3e klasse. Toezicht op de naleving der arbeids- en veiligheidswet werd uitgeoefend door één inspecteur der le klasse en 2 agenten. Bovendien waren aan de politie verbonden 2 genees- heeren, 6 klerken en 3 concierges. In het afgeloopen jaar werden bevorderd tot inspecteur 3e klasse, de onbezoldigd inspecteur der 3e klasse L. Thonus; tot inspecteur-titulair 3e klasse de klerk C. G. Bremer; tot klerk, de volontair F. H. M. Nittel; tot hoofdagent le klasse, de hoofdagent 2e klasse H. Bodaan; der reserve, die per uur dienst 9 4 2 70 Agenten le worden beloond. De recherche werd uitgeoefend door: 2 Inspecteurs 2e klasse, 1 Inspecteur-titulair 3e klasse, 1900 ’sjaars. - 1600 elk - 1600 van wie de eerste 3 genieten 1500 en de laatste 4 ieder - 1400 ’s jaars. met f 1200, f 1075, f 1050 en f 1025 en de laatste 4 ieder met f 1000 salaris. 1 Inspecteur belast met het toezicht op het Voerwezen f 1300 ’sjaars. zoolang hem de aanmonstering van zeevisschers blijft opgedragen.) 1 Hooflinspecteur, bezoldiging 1 Adj. Hoofdinspecteur, 3 Inspecteurs der te kl., 7 2e bezoldigd met 1 Inspecteur-titulair met 1 Rechercheur 12 Hoofdagenten le klasse, met 2e 3e titulair klasse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 104