10 1899 1899 1899 •1899 1901 1901 HOOFDSTUK III. Gemeentebestuur. Personeel. den Raad bestond 'op 1 Januari 1899 1899 1899 1899 1899 1901 1901 1901 1901 1903 1903 1903 1903 Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst. Verzoeken om verbetering van de kiezerslijst werden ingediend door: 1°. J. F. Baars, J. W. F. den Hoed, J. L. van Schie Sr. en W. A. van der Vet, allen op grond dat daarop hunne namen niet voorkwamenwelke verzoeken werden ingewilligd 2°. A. van Helden en W. F. Keynemans, op grond dat daarop hunne namen niet voorkwamen: welke verzoeken werden afgewezen. m Mr. C. 1’. D. Pape W. J. M. de Bas Mr. A. F. A. Leesberg J. D. Baron van Wassenaer van Rosande. Mr. B. H. M. Hanlo W. J. VAN SaNDICK W. A. Schroot Jhr. Mr. E. N. de Braew W. B. van Liefland J. Krap Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf Jhr. P. O. H. Gevaerts van Simonsijaven Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel Mr. J. A. H. Baron van Zeulen van Nijevelt Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck Mr. D. Polak Daniels A. J. C. Baron van Pallandt J. W. F. Ridder Hlijssen van Kattenduke Mr. M. J. C. M Kolkman District II. a. Het personeel van 1899 uit de heeren: in D i s t r i c t I. Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 11