128 cursus jaarcursus 20 12 12 42 8 90 30 1 3 Mej, M. J. A. Greve, Onderdirectrice. - 25. voor zieken kost. dienstboden, strijken. leerling-dienst- boden. der herhalingsscholen, jaarcursus voor internen, maandcursus waren demi-pensionaires. Verder werden 90 privaatlessen in koken en 60 in strijken en opdoen der wasch genomen. Voor de internen en genoodigden werden lezingen gehouden door: Dr. H. J. Vinkhuijzen over Slapeloosheid, Dr. Herman de Jong over Ziekenverpleging in huis, Dr. R de Josselin de Jong over Voorkoming van besmetting, de Heer J. Rink es Borger over Bereiding van boter en kaasen Dr. A. N. Erkelens over Slof. Het Bestuur was als volgt samengesteld: A. Commissie van Beheer: P. J. van Houten, Voor zitter; Mr. H. J. A. Mulder, Ondervoorzitter; H. H. M. Logger, der wasch. A. C. Ubens, J. van der Steen E. van Aken, F. J. Eldering, kunde. Het diploma van kookschoolleerares werd uitgereikt aan 3 van de 4, dat van huishoudkunde aan 7 van de 9 leerlingen, die zich daartoe aan de betrekkelijke examens onderwierpen. In dit verslagjaar volgden: 76 leerlingen den kookcursus a f üQ.—. A. M. van Anrooy, S. W. P. Salomons A. Reitsma, onderwijzeres in huishouding. nuttige handw. boekhouden. r> verbandleer. schei- en natuur- strijken en opdoen t> T. van Bei'kum onderwijzeressen in de kookkunst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 129