L. J. S. van Kempen 11 in District Ill b. Het College van Burgemeester en Wethouders. J. Simons Mr. J. B. van Berckel Mr. W. Dolk Dr. G. P. van Tienhoven E. M. S. van Santen. Mr. W. J. Snouck Hurgronje Mr. H. A. van Raalte A. G. Bodaan A. Hoogenraad P. J. van tier Burgh J. C. van Hattum van Ellewoutsduk Dr. J. Th Mouton B. Janse Johzn Mr. II. J. A. Mulder F. H. van Malsen M. Knoester Sr B. L. Loeff Mr. J. G. S. Bevers Ter voorziening in de vacatures ontstaan door het ontslag nemen door de Heeren Mr. L. P. M. H. Baron Michiels van Verduynen, J. J. C. de Wijs en 11. Seret werden, na gehouden stemming verkozen de Heeren Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck, E. M. S. van Santen en B. Janse Johzn. 1901 1901 1901 1903 1903 1903 1903 1899 1899 1899 1899 1901 1901 1901 1901 1903 1903 1903 1903 1903 van Burge- Op den löden April werd de Burgemeester Jhr. Mr. B. Ph. de Beaufort, na eene ongesteldheid van enkele dagendoor den dood ontrukt aan het ambt door hem eerst op 16 September te voren aanvaard. Met ingang van 1° Juli werd in zijne plaats benoemd Mr. J. S. Baron van Harinxma thoe Slooten, Bur gemeester der gemeente Leeuwarden. Op 1 Januari 1899 bestond het College meester en Wethouders uit de Heeren: H. A. VAN DE RovAARD

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 12