L fa L F ii I JS 142 143 s ë's Voor de Kamer van Arbeid voor de: Bouwbedrijven. Bakkersbedrijven. Confectiebedrijven. I I I R. F. Nolte. Voedings- en Genot middelen. i i S f NAMEN NAMEN HER Aanmerking en. Aanmerking en. DER bc BENOEMDE LEDEN. BENOEMDE LEDEN. 3. 5. 1. 3. 5. 4. Patroons. Patroons 175 70 151 71 84 Werklieden. Werklieden. 611 200 1635 429 223 381 n Patroons. Patroons. 54 41 47 16 16 Werklieden. Werklieden. 409 160 40 146 n r n n n n n n T) n n A. S. Scheevers. J. A. Schuchart. II. C. Mojet. C. van Steensel. W. Mooijman. J. Dors. H. P. M. van Erp. D. J. van Rijsinge. A. C. Hoffman. G. J. G. Stnijfzand. Onder bet getal vermeld in kolom 2 is begrepen 1 kiezer van de Gemeente Voorburg. n n n J. H. Warnik. J. B. Tuijn. H. J. G. Harm. W. J. A. L. Vervloet. J. de Wind. C. Verschoor. F. J. Belinfante. I G. J. de Swart. A. J. P. N. Stok. S. S. van Eijsden. 229 i n n n n Onder de getallen, vermeld in j de kolommen 2 en 3 zijn begrepen B. Derksen. D. J. van Bijsterveld Jr. P. C. J. Koechlin. K. J. Brandwijk. F. Carras. M. Lenz. G. Maris. J. J. Morel. J. J. de Roo. W. Havers. B. G. van der Roest. C. J. J. F. Minderman. 3. P. Meerburg. L. van Duijn. respectievelijk 5 en 15 kiezers van de Gemeente Loosduinen en 10 i en 17 kiezers van de Gemeente i Voor burg. Het getal kiezers opgekomen bij de Onder de getallen vermeld in de kolommen 2 en 3 zijn begrepen respectievelijk 1 en 3 kiezers van de Gemeente Loosduinen en 9 en 13 kiezers van de Gemeente Voor burg. Onder het getalvermeld in kolom 2, zijn begrepen 4 kiezers van de Gemeente Loosduinen en 1 kiezer van de Gemeente Voorburg. bic V 2. ic 2 ■g o. Onder het getalvermeld in kolom 2, zijn begrepen 1 kiezer van de Gemeente Loosduinen en j 8 kiezers van de Gemeente Voor- burg. Het getal kiezers opgekomen bij de Onder de getallen, vermeld in de kolommen 2 en 3 zijn begrepen respectievelijk 4 en 7 kiezers van de Gemeente Loosduinen en 40 en 46 kiezers van de Gemeente Voor burg. G. A. Franses. G. J. Menrs. E. van Rij. H. P Mutters Jr. zoon. F. H. van Malsen. "S O O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 143