147 Van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor wegen ontvingen wij bericht dat de cijfers betreffende de exploitatie van hare spoorweg- en tramlijnen van en naar haar station alhier nog niet waren op te geven. Van de Hollandsche Ijzeren-Spoorwegmaatschap pij ontvingen wij de volgende opgave van de werken in 1898 door die Maatschappij in deze Gemeente uitge voerd benevens de statistieke gegevens omtrent het vervoervoor zoover die verstrekt konden worden. Op het station ’s-Gravenhage werd een water reservoir gebouwd aan de zuidzijde van het stations- emplacement in verbinding met het bestaande hoog- reservoir en met eene gegoten ijzeren buisleiding naar de beide hydraulische liften op het station. In den weg van de stoomtram den HaagScheve- ningen werd de vaste brug over de vervallen Zanderij- vaart opgebroken en werd tusschen de zijsporen bij de haven aan den Loosduinscheweg een omrijdspoor gelegd. Op hel halte-emplacement aan de Duinstraat werd een abri gebouwd. De volgende staat geeft een overzicht van het goe derenvervoer gedurende het afgeloopen jaar aan het station dier Maatschappij alhier, inclusief de stoomtram den HaagScheveningen. Binnenverkeer. Aankomst. Aankomst. Vertrek. 31445 9246 129839 178977 n n n 13151 ton. 132349 ton. 46854 ton. 209514 ton. 17160 ton. Totaal 77 ton. n n Totaal Generaal. n n 715 3061 411 2022 Bestelgoed IJlgoed Stukgoed. Wagen la- dingsgoed. 129 ton. Tl Tl 5569 ton. 7088 17880 Rechtstreeksch verkeer. Vertrek. 3286 ton. 3582 8541 2077 ton. 2380 4256 8447

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 147