151 WESTLANDSCHE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ (1898). 21.325 M. Hiervan is enkel spoor 21.325 M. dubbelspoor n Spoorwijdte 1.435 Gebezigde trekkracht Stoom. Locomotieven 8 12 Rijtuigen Goederenwagens 12 Opbrengst personenvervoer 9,011.75 goederenvervoer a diversen 5,654.10 14.205 n 481.000 Aantal vervoerde reizigers 4.487.900 KG. Hoeveelheid vervoerde goederen 13.415 Totale lengte der lijnen van ’s Graven-' h ageLoosduinenPoeld ij kMonster ’s Gravenzande met een zijtak van Poeldijk naar Naaldwijk en een zijtak van Loosduinen naar Kijkduin De lijn Loosdui nenKijkduin werd slechts gedurende het badseizoen van 15 Juni t/m 30 Septem ber geëxploiteeerd. f 87,206.79s Opbrengst van personen- en goederenver voer met inbegrip der diverse ontvang sten per dagkilometer Opbrengst van personen- en goederenver-j voer per dagkilometer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 151