154 Hel Volks- en Schoolpad. V. Hieromtrent werden ons geene opgaven verstrekt. In liet Badhuis werden genomen: 3095 mannenbaden le klasse, 856 vrouwenbaden 7342 rnannenbaden 2e 3122 vrouwenbaden 1134 baden door militairen tegen verminderd tarief. 198 regenbaden. Totaal 15747 baden. De prijs van één bad le kl. bedraagt f 0.40 of bij abonnement: 50 baden 12.50 20 baden f 6.75, 1Ó baden f 3 50 en die van één bad 2e kl. ƒ0.20 of bij abonnement: 20 baden 3.50, 10 baden I 75. In het waschhuis werd door 584 vrouwen gebruik gemaakt van de wasebplaatsente zamen gedurende 4712 uren a 6 cent per uur: de drooghekken werden 3297 maal gebruikt a 10 cent per hek. Bij vergelijking van bovenstaande cijfers met die van het vorig jaar blijkt dat 66 baden minder genomen zijn dat de drooghekken 161 keren meer gebruikt werden en dat 160 vrouwen minder, gedurende 172 uren minder, van de waschplaatsen gebruik maakten. VI. De Zwem- en Badinrichting aan de Mauritskade. In deze inrichting werden in 1898 gebruikt: 80752 baden in het zwembassin waarvan 60427 door heeren en 20325 door dames; 21461 kuipbaden, waarvan 1‘>696door heeren en 5765 door dames 5302 douchebaden, waarvan 4370 door heeren en 932 door dames; 956 stoombaden door heeren; 102 moederloog baden 317 zwavelbaden, makende een totaal van 108890 baden, waarvan 81868 door heeren en 27022 door dames.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 154