14 5 000 Hoofd commies - 2600 1ste klerk, 2de klerk, Schrijver Jaarwedde. 2S00 - 2200 - 2200 - 1500 - 1200 - 1200 - S00 - 500 - 500 - 400 - 350 bevestigende beantwoording dier vraag eene regeling te ontwerpen Dr. G. P. van Tienhoven, Voorzitter, W. A. Schroot, M Knoester Sr., J. C. van Hattum van Ellewoutsdijk, B. L. Loeff. c. De Gemeenteambtenaren zijn: jaarwedde. Gemeentesecretaris, E. Eversf 5.000 Gemeenteontvanger, Jhr. Mr. 0. II. Beelaerts van Blokland d. Het Personeel der Gemeentesecretarie. Met ingang van 1° Januari 1899 werden bevorderd tot adjunct-commies, de 1ste klerk J C. Er lee; tot 1ste klerk, de ‘2de klerken J A. Tuyn en J Visser tot 2de klerk, de schrijvers W. L. Diemont van Langer ak, J. van Ede en A. A. F. Ullers; werd eene verhooging van jaarwedde toegekend aan de hoofdcommiezen Jhr. Mr. M. van Reenen en Jhr. Mr. W. Röell, den commies G. van Meeuwen, de adjunct-commiezen W. A. C. Pont, J. 1. Mastenbroek, B. J. Warnars, W. J. Wenkenracu en L. P. van der Heijden en de 2de klerken G. W. Jongejan, J. C. Beck, II. W. J. Lammers en D. C. van der Bought ten bedrage van f 100.en aan den hoofd commies Mr. J W Smidt en den adjunct-commies G. P. Vrugt ten bedrage van f 200.— Op 1°. Januari 1899 bestond derhalve het personeel uit 1ste A f d e e 1 i n g. Hoofdcommies, Jhr. Mr. W. Röell Commies, J. G. W. Baier J. C. Robertson Adjunct-commies, J. I. Mastenbroek S. R. v. Franck J. A. II. de Voort J. van Lier 11. Spek A. A. F. Ullers A. G. Jochems W. B. J. Plückel 2de Afdeeling. Mr. J. W. Smidt V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 15