I T=T 5 Bijlage 5 OVERZICHT der jaar 1898. M. V. M - I 350j41öllislI62I5562! 11 i woonplaats veranderin - 6. i 202 i |m. I I I I I I Im. 21. 122. 15. I Afschrijving uit bet gemeentelijk bevolkingsregister. van personenvertrokken naar van Totaal. Tot; MAANDEN. M. M. M. V. V. M. V. 24. 25. 23. 20. 1. 18. 19. 17. 2. 16. 5. 7. 8. 9. 11. 12. 6681 768 1056 5436 338 339 Totaal 2851 2320 338 7 234 79| 7 5 3 186 2 197 4 6 282 7 11 1 1 1 1 5 8 2 91 91 8 11 72 5 4 21 4 1 23 27 1 31 1 4 63 23 313 5 22 1 4 5 9 214 Totaal 8 108 12 237 12 61 1 4 356 5749 790 339 343 202 213 Algemeen totaal 2860 2534 2381 2242 382 338 351 1415; 122 162 5918 I 10. 2903 2682 3310 21 5 het buitenland. Ambts halve. 5 7 13 12 9 13 4 17 9 4 18 32 ja -ï 160 153 200 201 163 1' 6 167 183 202 348 205 172 de koloniën van den Staat. 21 28 34 27 20 20 22 17 54 55 23 18 12 9 21 19 19 30 44 47 63 41 50 18 141 170 173 179 244 210 162 161 187 171 238 198 17 25 30 19 14 13 10 10 22 81 57 42 34 117 121 32 27 87 29 84 57 99 124 49 101 149 99 67 44 79 94 84 67 187 170 245 255 394 273 175 185 231 294 302 180 24 18 27 40 35 37 33 36 40 26 42 57 2234 II 9 27 40 16 13 13 6 13 20 28 15 2 180 223 243 280 291 193 194 214 214 366 188 265 179 166 208 186 3251 220 210 179 194 206 240 132 21 24 32 34 31 32 17 26 3' 32 28 38 416 566 537 627 715 542 445 447 554 693 557 552 13 12 9 14 11 12 7 32 7 21 17 17 32 51 18 27 16 15 54 34 32 20 208 8 in 12 2! 12 39 48 30 50 52 45 11 113 388 457 414 512 470 388 346 521 628 490 409 j 6704 eene andere I i gemeente des Rijks buiten de provincie. Januari Februari. Maart. April Mei Juni Juli Augustus September October November December es M. V. I 384 353 463 472 676 496 449 397 457 540 529 346 Hmdere wente ïr' ■neie. 1061 1 206 230 232 239 496 236 220 261 286 319 432 1411 Inschrijving in het gei 167 I 147 I l8i'i 221 292 207 165 141 148 249 2o7 I 140 AFSCHRIJVING UIT HET REGISTER. 7 Juni 1887 (Staatsblad n°. 142). 3. I 4. |2273|2891 2445l3298| 376' INSCHRIJVING IN HET REGISTER genoemd in het Koninklijk beslj personen, gekomen uit .®l ë’S-B Gebouwen tot militaire einden in gebruik Gebouwen en schepen tot maritieme einden in ge bruik Invaliedenhuizen Krankzinnigengestichten of' bewaarplaatsen. Strafgevangenissen, huizen van bewaring of van provoost Rijkswerkinrichtingen Rijksopvoedingsgestichten eentelijk bevolkingsregister I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 161