d i i P UI i i Bij lage 5 I STAAT der sterfte naar den Burgerlijken slaat en den Ouderdom in 1898. g i i i' 4 f 'O I s-§ Bijlage 4 OVERZICHT der huwelijken in het jaar 1898. HUWELIJKEN TUSSCHEN I Jongmans en MAANDEN. 1898. Totaal. i. I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. I 12. LEEFTIJD. M. V. M. V. 13. M. V. M. V. M. V. M V. Januari. 77 5 1 10, 2 1 07 maanden. Februari 76 2 2 9 4 n 1 96 Maart 5» 4 3 4 3 2 1 75 April 88 2 1 8 4 3 106 Mei 168 3 1 15 1 1 189 Juni 87 4 2 5 5 3 106 Juli 59 1 5 3 1 69 Augustus 156 3 9 9 6 1 I 178 September 86 2 3 2 1 94 October. 88 3 7 2 2 102 November 150 3 2 11 3 1 2 172 Decem ber 98 1 8 2 1 I 2 1 113 Totaal 11191 32 15 94 37 1 19 6 2 1397 1 1 1 n •n n n n n n n r n jaren. n n T) n n n n n n n r> n n n n n n n n n n n n n Onge huwd. Wed. staat. Geschei den. 1 1 4 3 5 3 Ge huwd. s S •s 78 42 47 58 34 44 59 60 33 43 25 27 18 42 26 22 11 1 6 4 6 2 5 6 2 8 5 7 6 7 8 9 10 7 6 7 5 10 5 78 42 47 58 34 44 59 60 33 43 25 27 18 42 26 22 11 1 6 4 6 2 5 6 2 8 5 7 6 7 8 9 10 6 5 3 2 5 2 111 72 72 60 42 45 58 63 40 44 30 16 13 44 22 16 12 13 7 2 9 3 6 4 4 o 4 5 6 9 8 6 11 10 7 11 3 2 8 111 72 72 60 42 45 58 63 40 44 30 16 13 44 22 16 12 13 7 2 9 3 6 4 4 2 I 5 6 9 8 6 10 10 7 10 3 2 7 2i (De levenloos aangegevenen niet medegerekend). Burgerl. staat onbekend. o 1 2 3 4 5 6—7 8-9 10—11 12—13 - 14 15-16- 17 18-19—20 21-22-23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 is 5 ■S 8. |9. Aanmerkimjen. (Hier te vermei den het geslacht ei den burgerlijken stand van de per soon met wien <1 echtgenoot van de(n) afwezige i gehuwd. S.= S I 11. O Weduwe naars en 5 Gescheiden mannen en 00 - b£’ __J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 162