l 7 1 171 Bijlage Gehuwd. MAANDEN. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. GEZINDHEDEN. zeven 85! 11 Januari 64 1 43 i 36 37 146 138 Februari 65 73 49 14 41 28 1 1 143 12.1 Totaal. V. Totaal. M. V. M. Maart 88 89 42 41 22 40 1 152 171 A pril 75 79 57 29 19 43 2 151 153 80 Mei 68 41 30 7 28 1 128 127 61 •J uni 52 37 32 8 25 1061 109 Juli 80 27 81 381 21 22 2 1401 131 Augustus 124 135 24 36 8 22 168 181 September 191 131 32 21 9 20 1 233 178 October. 99 49 34 30 114 17 165 178 November 73 79 301 201 12 37 115 136 2 4 2 "7 December 79 35 3 c 30 20 1 1 143 142 56 107 51 Totaal 4891 174 357 375i 3 y i 1776 1787 2521 71361 467 215 3661 3475 7603 178910 9768 10607 20375 97842 81068, 199285 Totaal STAAT VAN DE BEVOLKING </er ouderselieidene Godsdienstige gezindheden (werkelijke bevolking). 5052 58758 7327 26 1 Onge huwd. Burg, staat on bekend. Totaal per maand. 2856 101 186 14 3131 105: 3263 56282 1789 2476 Wel. staat. 190 6 7892 37 1 6094 206 M. V. 853 1183 71 17 2 20 380 20 51676! 1496; 57 1 151 3168 447 558 1022 5987 206 936; 1293 15219 631 2 7 145 38 7 51 Ge scheiden. 1877 30502 41676 1099 16 4 98 2571 450 432 737 1 1 1386 25780 376 20 93352 2595 53 5 249 5739 897 990 1759 1 7 74 21 b 31 108571 2658 55 5 256 5884 935 997 1810 1 AANTAL ZIELEN op 31 December 1898 in de eerste wijken. 1109 1046 In de achtste wijk Scheveningen. Nederduitsch hervormden Fransche of Waalseh hervormden Engelsche of Presbijt. hervormden Leden der Schotsche gemeente Anglikaansche Episcopalen Evangelisch Lutherschen Herstelde Evangelisch Lutherschen Doopsgezinde of Mennonieten Remonstranten Hernhutters of Moravische broeders. Kwakers Christelijk afgescheidenen Roomsch Katholieken Oud-Roomschen of van de Bisschop pelijke clerezy Grieken Armeuianen Nederduilsche Israëlieten Portngeesche Israëlieten Tot geene der genoemde gezindheden behoorende «STAAT van de overledenen te ’s-Gravenhage in het jaar 1898 met inbegrip der levenloos aangegcvencn verdeeld naar de verschillende maanden van het jaar en naar den Burgerlijken Staat. Bijlage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 164