8 48. Toelichting van abnormale cijfers en verdere aanmerkingen. f 15.007.65 2.000.— n h 64.414.47 5.898.88| (46) Opbrengst van het Gemeenteziekenhuis. Teruggave van de huur van het Zeestrand door de Maatschappij Zeebad-Scheveningen Vergoeding van het Rijk voor mindere op brengst van opcenten personeele belasting. Ontvangsten van verschillenden aard

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 168