P. van de Peppel. 15 1ste klerk. 2de klerk 1 loofdcommies 'ommies 1ste klerk, 2de klerk Schrijver II. A. Tci.in J. Visser ƒ3000 2100 Schrijver 3100 - 2300 - 1500 - 1-100 - 1200 - 1200 - 1200 - SOO - 600 - 600 - 500 - -100 - 350 - 350 - 350 - 350 - 300 - 300 2300 1900 1SOO 1S00 1200 SOO 600 350 350 Hoofdcommies Commies Adjunct-commies, W. A. C. Pont. 1 ste klerk 2de klerk. 1400 - 1200 - 1200 3de A f d e e 1 i n g. Jhr. Mr. M. van Reenen G. van Meevwen Commies, K. H. ter Winkel Adjunct-commies, C. F. Schor K. C. F. den Enter C. P. Vrugt. W. Henss. J. A. Tuyn H. W. J. Lammers A. Uappel J. C. Beck I). C. v. d. Bought •hie A f d e e 1 i n g. C. A. A. van Ginkel .1. C. Meys Adjunct-commies, B. J. Warnars. W. J. Wenkenrach W. II. v. d. Heijden L. J. v. i>. Welp J. C. Erlee J. M. Boesciiolte M. W. C. Korpel G. W. Jong eJan M. G. van Dam II. A. Hitter II. W. van Rijswijk. J. F. C. Hufferman L. F. van den Belt P. A. Fraterman Jr. G. W. Nieuwstraten 5de Afdeeling. Adjunct-commies, L. P. v. d. Heijden C. P. W. Pickiiardt. J. H. v. D. Bought n T> y> 1600 1200 SOO 600 600 J’ P. C. DE KONING

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 16