Bijlage 2 daarop gedane ontvangsten. DIENSTJAREN. Bevolking. AANMERKINGEN. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 2.3 pet. f Aangezuiverd. 1892 f 711634.83 f 37075.29 \f 674559.54 f 650271.95 f 24287.59 \f f 674559.54 2.3 pet. 1893 174787 55929 08j 51705.294 f 685282.19 f 662674.824 f 22189.614 f 685282.19 40102.16 417.75 2.4 pet. f f f 1894 180455 481.35J f 727529.81 f 43466.89 f f 770996.70 2.4 pet. f f 1895 185745 f 746784.52 f 22682.89 f 722127.09 f 39951.37 f 746784.52 f 786735.89 1974.54 2.4 pet. f 1896 191529 f 738262.45 f 764803.10 f 19246.444 7294.204 f 764803.10 f 805168.62 f 40365.52 2.6 pet. f f 1897 196325 f 809033.09 f 855515.68 f f 896377.76 40862.08 f 33618.45 f 855515.68 12864.14 1 3 pet. 1898 199285 f 901015.874 f f 1004055.10 f 103039.224 ƒ1399876.53 f 1004055.10 f 395821.43 I 1 I 1 I Primitieve. Suppletoire Primitieve. Suppletoire Primitieve. Suppletoire Bedrag der kohieren. Blijft zuiver bedrag. Nog te innen posten. Primitieve. Suppletoire Primitieve. Suppletoire Benaming der kohieren. f 729301.47 75867.15 f 815787.86 80589.90 f 666091.91 59292.44 699763.99 71232.71 j Af te trekken wegens verleende afschrijving. f 354390.96 41430.47 33901.31 3173.98 37344.56 3020.96 39527.37 3939.52 916222.16 87832.94 691956.91 72846.19 f 744309.324 f 64723.764 642005.04 62651.754 660162.08 61965.01 842544.604 f 58471.27 672205.49 66056.96 Ontvangsten na aftrek der betaalde restitutiën. f 14718.344 4528.10 18184.604 4498.284 Oninvorder bare posten. 20637.694 12981.354 5033.074 2261.13 1352.564 621.974 342.01 139.344 f 629353 104 55929.084 f 660236.62 67293.19 691956.91 72846.19 Totaal gelijkstaande aau kolom 7. t f 654813.98 56820.85 11947.10 917.04 17889.57 4502.09 t ƒ1270613.12 129263.41 38894.34 1967.74 f 17965.804i 4223 81 f 776893.52 78622.16 f 916222.16 87832.94 679699.25 67085.29 f 717113.12 69622.77 660236.62 i 67293.19 I f 620912.67 53646.87 20354.77 \f 3932.82 f 73677.554 29361.67 f 776893.52 78622.16 f 679699.25 67085.29 37413.87 2537.50 Primitieve. Suppletoii e 725384.35 36738.8041 629353.104 610989.55 3363 354 Primitieve. Suppletoire 620912.67 600557.90 53646.87 49714.05 Maatstaf der belasting, I 169831 417.75 727529.81 704656.794 f 22391.66 VERZAMELSTAAT van hel bedrag der kohieren van den Hoofdelijken Omslag en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 173