11 ’s Graven h age, Maart 1899. Voor eensluidend afschrift Door Mevrouw de Weduwe Mr. E. Zilcken werden eenige muziekwerken, hoofdzakelijk bestaande in kwartet enensemble- werken aan de school geschonken. De Secretaris, V. D. KASTEELE. De Commissie van Toezicht op de Koninklijke Muziekschool (w. g.FOCK, Voorzitter. V. D. KASTEELE, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 178