r> f Overzicht der gesloten leeningen en met 31 December 1897. en betaalde aflossingen Bijlage VI. BEDRAG DER LEENINGEN. JAAR. Aflossingen 178,195.12 T> r n 3,642,185,01} 1,590,888,72 2,051,2961 759,189.72 759,189.72 f 2,882,995.294 2,051,296. 831,699,— T> n 1873 1874 1875/76 1877 1876 1879 1884 1886 1891/93 de in Proresto <i] 31 Dei. 542,241.— 101,211.— 60,586.— 68,450. - 7,270.— 97,395.— 593,344.72 111,544.— 8,847.— 250,000.— 1,800,000.— 500,000.— 250,000.— 850,000. - 2,600.000. - 5,500,000.— 3,000,000.- 4 4 31 873,759. 76,984.1 68,314. Nihil 20,280. Nihil Nihil 686,237. 325,722 Hiervan af- tetrekken conversie 1886 der lee ningen van 1877, 1879 en 1884. 1,416,000.a 5 pet. Ged. van 1,700,000. n r> 68,450.— 27,550.— 97,395.— 593,344 72 797,781,— 334,569.17} 34 5 128,900.- 4J 4 r 4» 4 n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 191