12 j Telephonische gemeenschap met het Pompstation. Aansluitingen nnn Buizennet. Diverse bijzonderheden omtrent de exploitatie. h. Jaarlijksch HUURWAARDE. bedrag. Totaal 38630 n n n rt n n n Het aantal pereeelen, die in het genot zijn van Duinwater blijkt uit den navolgenden staat. n n rt n n n n n n rt n rt rt n n n n r» n n •n n 55.— 60.— 65 137 7763 787 2417 9088 5273 3942 1856 1266 636 344 127 67 19 12 6 18 276 4596 200.— 300.— 500.— 700.— 1000.— 1500.— as 15.— 20.— 25.- 30.— 35.- r» n T) n ■n 2000.— 2500. - n n n n f 3.- 7.50 - n n n rt n 40.- 45. - 50.— rt rt n In den afzonderlijken telephoonkabel van het Bureau der Duinwaterleiding aan de Prinsegraeht over het Brandweerstation naar het Pompstation werd geen enkele maal eenige stoornis ondervonden De aanvragen om aansluiting waren in het afgeloopen jaar weder zeer talrijk, zoodat 1540 pereeelen met het buizennet werden aangesloten. 00 O g x S boven 112.40 n n n n le 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e lie 12e 13e 14e Abonnementen Volgens watermeter 1054 meters voor besproeiing. 1414 controlemeters Gemeente-Inrichtingen 543 Hofjes op meter In Hofjes niet meer bedragende dan tot en met n rt rt n n rt n r> rt n n 3000. 3500.— 4000.— 4500.en daarboven 112.50 200. - 300.— 500.— 700.- 1000 1500.— 2000.- 2500 3000.— 3500. - 4000.— 4500.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 194