1*2 006,692.40 18,692.40 H Dan bedraagt de bruto opbrengst Bovendien werd van de Duinwaterleiding gebruik gemaakt ten behoeve van 588.000,— De toeneming van. de bevolking in verband met de toeneming van het verbruik en van de bruto-opbrengst in de verschillende exploitatiejaren blijkt uit den navolgenden staat: 2561 badtoestellen. 14760 closets. 304 trekdieren. 30 tweewielsrijtuigen. 330 vierwielsrijtuigen. I stuks vee. 258 binnenbrandkranen. Ingevolge de bepaling van art. 8 van het Tarief van 3 Maart 1898, dat op 1 April daaropvolgende in werking trad, werden tot ultimo December van dat jaar geplaatst 1414 controlemeters, benevens 1220 watermeters voor andere doeleinden, te zamen 2634 meters. Stel voor opzegging van verbintenissenonin vorderbare posten, restitutiën, enz. Tegen verminderd Tarief werd water verstrekt aan 90 per- ceelen en tegen f 1.per jaar aan 787 woningen in hofjes. Verleend werden 276 abonnementen. De bruto opbrengst over 189s was als volgt: Aan levering van duinwater, huur van water meters en diensthuizen581.369,97^ Voor rekening van de Gemeente25.322,42|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 195