1 1 Ml I Bijlage 1 d TABEL g S i 2 Jjï van aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten in 1898. MAANDEN. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JANUARI 31 5 3 FEBRUARI 1 8 2 MAART 1 2 41 12 1 APRIL 1 50 8 2 MEI 7 13 7 JUNI 1 13 10 JULI 4 11 91 AUGUSTUS 11 109 SEPTEMBER 0 17 12 75 OCTOBER 2 20 22 107 NOVEMBER 1 24 395 10 DECEMBER 22 9 435 TOTAAL 1 26 336 1 134 1297 X 44 o 43 EH JS 'o o N 41 23 _p< 24 13 g 30 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 198